Présház – 2021-23

Kőröshegy

A présház térszervezési koncepciójának alapját a meredek hegyoldalról feltáruló balatoni panoráma jelenti. A zártkerti ingatlanra, mint művelt telekre a szőlőműveléssel összefüggő gazdasági épületet terveztünk, melyet a telekre előírt építési helyen belül, a beépítési előírásoknak megfelelő módon helyeztünk el.

Az épület belső tereit kétszintes elrendezéssel alakítjuk ki, melyet a terepadottságokhoz alkalmazkodva törekszünk a minimálisan megmozgatott földmennyiséggel megvalósítani. Az épület fő megközelítési iránya a lejtő felőli, nyugati oldal súlypontjában történik. A nyugati és az északi homlokzatok előtt kialakított teraszra felvezető lépcső egyenesen a bejárati ajtóhoz vezet. Innen az előtérbe jutunk, amelyhez északi irányból kapcsolódik a feldolgozótér. A kiszolgáló raktárak és vizes helyiségek az előtérhez déli irányban csatlakozó közlekedőről nyílnak: üvegraktár, ládaraktár, öltöző, mosdó, WC-helyiség.

A présház megjelenése egyszerű, téglalap alaprajzra szerkesztett, nyeregtetős tömeget képez, terepre illesztése a rétegvonalakkal párhuzamos gerincvezetéssel történik. A homlokzati falfelületeket részben törtfehér színű vakolattal, részben mészkőburkolattal látjuk el. Az északra néző végfalat teljes egészében üvegezett függönyfal szerkezettel alakítjuk ki a távolban feltáruló Balaton látványának érvényesülése érdekében. A tetőfelületet téglavörös árnyalatú cserépfedéssel látjuk el.

A présház pinceszintre vezető lépcsőtere az előtérből keleti irányban nyílik. Az alsó szinten egy nagyobb tároló és eszközraktár helyiségeit alakítottuk ki. Az elsősorban a telekműveléshez kapcsolódó helyiségek közvetlen kültéri kapcsolatát a gépkocsi-lehajtóról nyíló széles garázskapuk szolgálják. A lejtő felőli hosszoldalon elhelyezett, növényfuttatásra is alkalmazható pergolás árnyékolók tovább emelik a présház építészeti karakterét.