A tervezési folyamat

A megbízásom esetén induló tervezési folyamat lépéseiről az alábbiakban tájékoztatom Megrendelőimet:

 1. Személyes, helyszíni egyeztetés a megrendelői igények részletes meghallgatásához és megbeszéléséhez,
 2. Szerződéskötés, amely tartalmazza a közösen összeállított tervezési programot,
 3. Meglévő épület esetében annak építészeti felmérése, fotódokumentáció elkészítése,
 4. Földmérő mérnök által készített tervezési térkép bekérése, az adatok feldolgozása,
 5. A tervezett épület vázlattervének kidolgozása Megrendelővel történő egyeztetések alapján: a helységek és azok kapcsolatának kidolgozása (funkcionalitás), stílus meghatározása
 6. Megrendelő által elfogadott vázlatterv előterjesztése Főépítészi szakmai konzultációra,
 7. A Főépítész által elfogadott vázlatterv után a tervdokumentáció kidolgozása a szakági tervezők által felhasználható részletességgel, Megrendelő által egyeztetett módon,
 8. Kapcsolatfelvétel a szakági tervezőkkel (Tartószerkezet-tervező, Épületgépész, Épületvillamossági mérnök), a szakági tervezők megbízása az elkészítendő munkarészekkel kapcsolatban,
 9. A szakági tervezők munkájának koordinálása, az általuk készített tervek összhangjának biztosítása, a szakági munkarészek tartalmának visszavezetése az építészeti tervekre,
 10. A tervdokumentáció Megrendelővel egyeztetett módon történő véglegesítése, és átadása Megrendelő részére,
 11. Az építésügyi hatósági engedélykérelem benyújtása, illetve az egyszerű bejelentés megtétele meghatalmazás útján, mellékletében a tervdokumentációval és a szükséges iratanyaggal.

Lakóépületek egyszerű bejelentéséhez szükséges dokumentáció munkarészei:

Iratok:

Hiteles földhivatali térképmásolat
Aláírólap a tervezésben résztvevők adatainak feltüntetésével
Meghatalmazás ÉTDR-re az elektronikus ügyintézéshez
Tervezői nyilatkozatok valamennyi szakági tervezőtől
Településképi konzultáció az illetékes Főépítésszel

Építészeti-műszaki Tervdokumentáció:

Helyszínrajz M=1:200 méretarányban
Alaprajzok M=1:100 méretarányban
Metszetek M=1:100 méretarányban
Homlokzatok M=1:100 méretarányban
Utcakép
Látványterv
Beépítettség- és építménymagasság-számítás
Építészeti műszaki leírás 

 

Az építészeti munkarészeken kívül szükség lesz az alábbi szakági tervezők által elkészítendő munkarészekre is:

Tartószerkezeti terv és műszaki leírás
Épületgépészeti műszaki leírás
Épületvillamossági műszaki leírás 

A tervezési díj mértékét nemcsak a kívánt épület mérete és rendeltetése határozza meg, hanem az szorosan összefügg az építtető által megálmodott kialakítással, és azzal, hogy az alaptervi munkarészeken kívül milyen részletezettségű dokumentáció elkészítését várja a Megrendelő.
A konkrét tervezési díj megállapítása ezért minden esetben csak a tervezési program legalább előzetes szóbeli átbeszélése után határozható meg.
Megbízásom esetén a tervezési díj az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésén kívül tartalmazza a teljes tervezési munkafolyamat végig kísérését, a szakági tervezőkkel való kapcsolat felvételét, koordinálását, az általuk készített munkarészek összehangolt módon történő véglegesítését, az építésügyi hatósági engedélykérelem benyújtását, illetve az egyszerű bejelentés megtételét (építtetői meghatalmazás útján).ű

A kormányrendelet által előírt esetekben az építési-kivitelezési folyamat során kötelező tervezői művezetést is vállalom. A művezetések alkalmainak számát, javasolt időpontjait a szerződésben előzetesen rögzítjük. A tervezői művezetési alkalmakról eseti bejegyzés készül az elektronikus építési naplóban. Az utolsó tervezői művezetés során rögzítésre kerül, hogy minden a tervek szerint valósult-e meg, illetve összefoglaljuk az esetleges eltéréseket, módosításokat. A tervezői művezetéssel kapcsolatban külön írásomban nyújtok további tájékoztatást.

A kivitelezési folyamat befejezésekor – az adott esettől függően – használatbavételi engedély, használatbavételi tudomásulvétel, illetve hatósági bizonyítvány megkérése szükséges, amely igazolja, hogy az épület lakhatásra alkalmas, használatba vehető. Igény szerint ebben is tudok segíteni Önnek, meghatalmazásával vállalom az ügyintézést.

 

Kérem, keressen bizalommal!